Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fistical
fistical
['fistikəl]
Cách viết khác:
fistic
['fistik]
như fistic


/'fistik/ (fistical) /'fistikəl/

tính từ
(đùa cợt) đấm đá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.