Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fog-bow
fog-bow
['fɔgbou]
danh từ
cầu vồng trong sương mù


/'fɔgbou/

danh từ
cầu vồng trong sương mù


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.