Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forcefulness
forcefulness
['fɔ:sfulnis]
danh từ
tính chất mạnh mẽ
tính chất sinh động; tính chất thuyết phục


/'fɔ:sfulnis/

danh từ
tính chất mạnh mẽ
tính chất sinh động; tính chất thuyết phục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.