Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
formidableness
formidableness
['fɔ:midəblnis]
danh từ
tính chất dữ dội, tính chất ghê gớm, tính chất kinh khủng


/'fɔ:midəblnis/

danh từ
tính chất dữ dội, tính chất ghê gớm, tính chất kinh khủng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.