Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fundamentally
phó từ
về cơ bảnfundamentally
[,fʌndə'mentəli]
phó từ
về cơ bản
your answer is fundamentally right, even if it isn't very complete
câu trả lời của anh cơ bản là đúng, dù không đầy đủ cho lắmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.