Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gãyverb
to break; to snap; to break off
gãy chân to break one's leg

[gãy]
động từ
to break; to snap; to break off
gãy chân
to break one's legGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.