Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giậtverb
to snatch, to win to shock, to give a shock, to pull

[giật]
động từ
to snatch,
to win
to shock, to give a shock,
to pullGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.