Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gm
(viết tắt)
Huy chương George (George medal)gm
[,dʒi: 'em]
viết tắt
Huy chương George (George medal)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.