Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go down on
go+down+on

[go down on]
saying && slang
give oral sex to a woman or a man
"Do you want to go down on me?" she whispered.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.