Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goat-sucker
goat-sucker
['gout,sʌkə]
danh từ
(động vật học) cú muỗi


/'gout,sʌkə/

danh từ
(động vật học) cú muỗi

Related search result for "goat-sucker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.