Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goings-on




goings-on
['gouiηz'ɔn]
danh từ số nhiều
tư cách; cách xử sự, hành vi, hành động, cử chỉ
strange goings-on
cách xử sự kỳ cục lạ lùng
việc xảy ra; tình hình biến chuyển


/'gouiɳz'ɔn/

danh từ số nhiều
tư cách; cách xử sự, hành vi, hành động, cử chỉ
strange goings-on cách xử sự kỳ cục lạ lùng
việc xảy ra; tình hình biến chuyển


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.