Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goose-grease
goose-grease
['gu:sgri:z]
danh từ
mỡ ngỗng


/'gu:sgri:z/

danh từ
mỡ ngỗng

Related search result for "goose-grease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.