Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grape-cure
grape-cure
['greipkjuə]
danh từ
(y học) phép chữa bệnh bằng nho


/greipkjuə/

danh từ
(y học) phép chữa bệnh bằng nho
được chữa bệnh bằng nho

Related search result for "grape-cure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.