Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hào quangnoun
halo; nimbus

[hào quang]
danh từ
halo; nimbus; aureole; coronaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.