Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hãiverb
to fear; to dread; to be afraid of,
hãi hùng dreadful

[hãi]
động từ
to fear; to dread; to be afraid of,
hãi hùng
dreadfulGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.