Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hấp thu


[hấp thu]
Absorb, take in.
Lá cây hấp thu ánh sáng mặt trời
The tree leaves absorb the sunlight.Absorb, take in
Lá cây hấp thu ánh sáng mặt trời The tree leaves absorb the sunlight


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.