Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hỏn


[hỏn]
Pink (like a new-born baby).
Em bé còn đỏ hỏn
The baby was still pink.
Hon hỏn (láy, ý tăng).Pink (like a new-born baby)
Em bé còn đỏ hỏn The baby was still pink
Hon hỏn (láy, ý tăng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.