Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hớverb
to blunder
mua hớ to buy at an unfair price

[hớ]
động từ
to blunder
mua hớ
to buy at an unfair priceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.