Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hawbuck
hawbuck
['hɔ:bʌk]
danh từ
người quê mùa, cục mịch


/'hɔ:bʌk/

danh từ
người quê mùa, cục mịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.