Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hindrance
hindrance
['hindrəns]
tính từ
sự cản trở
trở lực; cái chướng ngại
without let or hindrance
êm xuôi, không gặp trở ngại


/'hindrəns/

tính từ
sự cản trở
trở lực; cái chướng ngại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.