Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hire system


/'haiə'pə:tʃəs/ (hire_system) /'haiə'sistim/

danh từ
hình thức thuê mua (sau khi đã trả tiền thuê một số lần nhất định thì vật cho thuê sẽ thuộc sở hữu người thuê)

Related search result for "hire system"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.