Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hit and miss
hit+and+miss

[hit and miss]
saying && slang
some right and some wrong, trial and error
Hiring good help is still a hit-and-miss procedure.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.