Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
onchocerciasis
danh từ
(thú y) bệnh giun chỉ uonchocerciasis
[ɔηkousə:'kaiəsis]
danh từ
(thú y) bệnh giun chỉ uGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.