Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hoo-ha
danh từ
sự rối rắm ầm ự, sự loạn xạ nhặng xịhoo-ha
['hu:hɑ:]
danh từ
sự rối rắm ầm ĩ, sự loạn xạ nhặng xịGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.