Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
howdy
danh từ
(từ Mỹ, (thông tục)) xem hellohowdy
['hausdi]
danh từ
(từ Mỹ, (thông tục)) xem hello

[howdy]
saying && slang
hello, good day, how do you do
The old cowboy says, "Howdy, ma'am," when he meets a lady.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.