Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
howler monkey
howler+monkey


howler monkey

The howler monkey is the loudest monkey in the world.

['haulə,mʌηki]
danh từ
(động vật) khỉ rú (loại khỉ ở Nam và Trung Mỹ, đuôi dài để quắp và tiếng rú to)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.