Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hushaby
hushaby
['hʌ∫əbai]
thán từ
ơi ơi ru hợi ru hời! (ru trẻ em)


/'hʌʃəbai/

thán từ
ơi ơi ru hợi ru hời! (ru trẻ em)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.