Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ice-sheet
ice-sheet
['ais'∫i:t]
danh từ
dải băng


/'aisʃi:t/

danh từ
dải băng

Related search result for "ice-sheet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.