Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inspissate
inspissate
[in'spiseit]
ngoại động từ
làm dày, làm đặc, cô lại


/in'spiseit/

ngoại động từ
làm dày, làm đặc, cô lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.