Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interruption
interruption
[,intə'rʌp∫n]
danh từ
sự gián đoạn; sự bị gián đoạn, sự đứt quãng
sự ngắt lời; sự bị ngắt lời
(điện học) sự ngắtsự gián đoạn, sự tạm dừng

/,intə'rʌpʃn/

danh từ
sự gián đoạn; sự bị gián đoạn, sự đứt quãng
sự ngắt lời; sự bị ngắt lời
cái làm gián đoạn
sự ngừng
(điện học) sự ngắt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.