Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iron-fisted
iron-fisted
['aiən'fistid]
tính từ
nhẫn tâm, tàn bạo; độc đoán
hà tiện, keo kiệt


/'aiən'fistid/

tính từ
nhẫn tâm, tàn bạo; độc đoán
hà tiện, keo kiệt

Related search result for "iron-fisted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.