Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ivory-yellow
ivory-yellow
['aivəri'jelou]
tính từ
màu ngà


/'aivəri'jelou/

tính từ
màu ngà

Related search result for "ivory-yellow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.