Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jay-walker
jay-walker
['dʒei,wɔ:kə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi ẩu không chú ý đến luật lệ giao thông


/'dʤei,wɔ:kə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi ẩu không chú ý đến luật lệ giao thông

Related search result for "jay-walker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.