Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khánh thànhverb
to inaugurate; to open for public use

[khánh thành]
động từ
to inaugurate; to open for public useGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.