Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khoá luận


[khoá luận]
Graduation paper, minor thesis.
Chuẩn bị khoá luận để thi tốt nghiệp
To read up for one's graduation paper in preparation for one's graduation examination.Graduation paper, minor thesis
Chuẩn bị khoá luận để thi tốt nghiệp To read up for one's graduation paper in preparation for one's graduation examination


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.