Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khuy bấmnoun
press-stud, snap-fastener

[khuy bấm]
danh từ
press-stud; snap-fastener; popperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.