Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knock off
knock+off

[knock off]
saying && slang
remove, kill
One by one, the wolves were knocked off - shot by hunters.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.