Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lácnoun
(y học) dartre. rush
chiếu lác rush-mat
adj
squinting
mắt lác to have squinting eyes

[lác]
(y học) dartre
rush
Chiếu lác
Rush-mat.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.