Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lục vị


[lục vị]
The six tastes (sour, hot, salt, sweet, bitter, tasteless).
six-compnet Galenic medicine is a tonic.The six tastes (sour, hot, salt, sweet, bitter, tasteless). six-compnet Galenic medicine is a tonic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.