Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lackadaisicalness
lackadaisicalness
[,lækə'deizikəlnis]
danh từ
tính đa sầu, tính đa cảm; tính yếu đuối, tính uỷ mị (tâm hồn)


/,lækə'deizikəlnis/

danh từ
tính đa sầu, tính đa cảm; tính yếu đuối, tính uỷ mị (tâm hồn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.