Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
latent period
latent+period
['leitənt'piəriəd]
danh từ
(y học) thời kỳ ủ bệnh


/'leitənt'piəriəd/

danh từ
(y học) thời kỳ ủ bệnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "latent period"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.