Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
legato
tính từ, adv
đều đều, khoan thailegato
[lə'gɑ:tou]
tính từ & phó từ
(âm nhạc) đều đều, khoan thai


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "legato"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.