Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lily-pad
lily-pad
['lilipæd]
danh từ
lá súng


/'lilipæd/

danh từ
lá súng

Related search result for "lily-pad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.