Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
love feast
love+feast
['lʌv,fi:st]
danh từ
bữa tiệc của những người cùng giáo hộiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.