Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
make headway
make+headway

[make headway]
saying && slang
progress, get ahead
With Freda's help, we made headway. We learned to write.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.