Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mall

danh từ
búa nặng, búa tạ
phố buôn bán lớn
cuộc đi dạo nơi nhiều bóng mát
nơi bóng mát để đi dạomall
[mɔ:l]
danh từ
búa nặng, búa tạ
phố buôn bán lớn
cuộc đi dạo nơi nhiều bóng mát
nơi bóng mát để đi dạoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.