Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matchmaker
matchmaker
['mæt∫meikə]
danh từ
người mai mối; bà mối
người tổ chức các cuộc thi điền kinh


/'mætʃ,meikə/

danh từ
người làm mối, bà mối
người tổ chức các cuộc đấu (vật...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "matchmaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.