Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meeting-place
meeting-place
['mi:tiηpleis]
danh từ
nơi gặp gỡ, chỗ hội họp


/'mi:tiɳpleis/

danh từ
nơi gặp gỡ, chỗ hội họp

Related search result for "meeting-place"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.