Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misquotation
misquotation
['miskwou'tei∫n]
danh từ
sự trích dẫn sai


/'miskwou'teiʃn/

danh từ
sự trích dẫn sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.