Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mixing


    Chuyên ngành kinh tế
hỗn hợp
sự pha trộn
sự trộn
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự hỗn hợp
sự khuấy trộn
sự nhào trộn
sự pha trộn
sự trộn
sự trộn lẫn
trộn
    Lĩnh vực: toán & tin
sự hòa trộn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.